Khám phá những bài viết hay nhất

Các câu hỏi phổ biến

 • Tài khoản quỹ là gì?

  Tài sản quỹ là một thiết lập, trong đó Nhà quản lý danh mục đầu tư tạo một tài khoản giao dịch trong Khu vực Cá nhân của mình, để quản lý danh mục đầu tư. Sau đó, Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể mời Nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản quỹ của họ bằng cách chia sẻ đường liên kết tài khoản quỹ hoặc mã tài khoản quỹ. Sau đó, Nhà quản lý danh mục đầu tư sử dụng khoản vốn được đầu tư vào tài khoản quỹ để giao dịch.

  Hãy truy cập đường liên kết này để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quản lý danh mục đầu tư.

  Mọi Nhà quản lý danh mục đầu tư đều có thể tạo và quản lý đồng thời nhiều tài khoản quỹ trong Khu vực Cá nhân của họ. Tham khảo bài viết của chúng tôi về quản lý tài khoản quỹ để tìm hiểu thêm về cách theo dõi tài khoản quỹ và hoạt động của tài khoản quỹ.

 • Phí hiệu suất được thanh toán khi nào?

  Phí hiệu suất được thanh toán vào cuối mỗi kỳ thanh toán, gồm cả tháng theo lịch và kết thúc vào thứ Sáu cuối cùng (23:59:59 UTC+0) rồi mở lại ngay sau đó. Toàn bộ quá trình được tự động hóa để đảm bảo Nhà quản lý danh mục đầu tư và Nhà cung cấp chiến lược được thanh toán phí hiệu suất một cách nhanh chóng, và chính xác.

  Nhà quản lý danh mục đầu tư nhận phí hiệu suất tính toán vào tài khoản nhận Hoa hồng PIM, trong khi Nhà cung cấp chiến lược sẽ nhận phí vào tài khoản nhận Hoa hồng ST. Cả hai tài khoản này đều là tài khoản MT4 Pro và có thể truy cập được từ Khu vực Cá nhân.

  Có thể tìm thông tin về phí hiệu suất được thanh toán cho mỗi khoản đầu tư trong mục Báo cáo của trang tài khoản quỹ/chiến lược. Nhà quản lý danh mục đầu tư/Nhà cung cấp chiến lược có thể xem trong khu vực Quản lý danh mục đầu tư của họ. Truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về cách tính mức phần trăm phí hiệu suất hoặc về kỳ thanh toán.

 • Các phương thức thanh toán nào có sẵn cho Nhà đầu tư?

  Với tư cách là Nhà đầu tư, Exness hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để nạp tiền.

  Có nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm:

  Hãy làm theo các bước sau để nạp tiền vào ví:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Exness Investor.
  2. Bạn có thể thấy số dư trong của mình ở đầu trang Tài sản.
  3. Nhấn vào Nạp tiền.
  4. Hoặc bạn có thể tìm tùy chọn nạp tiền này trong mục Hồ sơ.
  5. Nhấn vào Nạp tiền.
  6. Chọn phương thức mong muốn từ danh sách các phương thức thanh toán có sẵn, sau đó, làm theo lời nhắc để hoàn tất giao dịch nạp tiền.

  Việc rút tiền sẽ theo quy trình tương tự và bạn sẽ cần sử dụng cùng phương thức thanh toán như khi nạp tiền.

  Bạn nên đọc thêm để tìm hiểu mọi thông tin về thanh toán với Exness. Xin lưu ý rằng, bạn có thể không sử dụng được một số phương thức thanh toán do những hạn chế về khu vực hoặc cho đến khi bạn xác minh đầy đủ tài khoản Exness, vì vậy, bạn nên thực hiện điều này để mở khóa tất cả các phương thức và hạn chế về thanh toán.

 • Nhà quản lý danh mục đầu tư/Nhà cung cấp chiến lược có thể tạo ra bao nhiêu tài khoản quỹ/chiến lược?

  Nhà quản lý danh mục đầu tư có thể tạo tối đa 100 tài khoản quỹ, trong khi đó, Nhà cung cấp chiến lược có thể tạo tối đa 100 chiến lược.

  Đối với cả Nhà quản lý danh mục đầu tư và Nhà cung cấp chiến lược, mỗi tài khoản quỹ/chiến lược chỉ có thể được chỉ định cho một tài khoản giao dịch, cụ thể là tài khoản Pro cho tài khoản quỹ và tài khoản Social Pro cho chiến lược. Để giao dịch bằng tài khoản giao dịch khác, bạn phải tạo một tài khoản mới. Tài khoản này sẽ có chung giới hạn tiêu chuẩn với các tài khoản giao dịch được tạo cho từng Khu vực Cá nhân.

  Giới hạn dành cho khoản đầu tư đang hoạt động

  Tài khoản quỹ

  Số lượng tối đa các khoản đầu tư đang hoạt động trong một tài khoản quỹ tại mọi thời điểm là 200. Nếu đạt đến giới hạn này, tài khoản quỹ sẽ không khả dụng cho các khoản đầu tư mới nữa và Nhà đầu tư sẽ thấy thông báo lỗi khi cố gắng đầu tư vào đó.

  Trong những trường hợp này, nếu các Nhà quản lý danh mục đầu tư muốn tiếp tục nhận được các khoản đầu tư, họ nên tạo tài khoản quỹ mới.

  Chiến lược

  Đối với chiến lược thì không có giới hạn như vậy. Không giới hạn số lượng khoản đầu tư đang hoạt động sao chép một chiến lược.

  Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết so sánh cả hai dịch vụ của chúng tôi trong Giải pháp quản lý danh mục đầu tư.

 • Làm thế nào để chuyển tiền từ tài khoản chiến lược sang tài khoản giao dịch Exness?

  Là Nhà cung cấp chiến lược, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch có liên kết với chiến lược của mình sang một tài khoản giao dịch Exness khác.

  Hãy thực hiện theo các bước sau:

   1. Đăng nhập vào Khu vực Cá nhân Exness của bạn.
   2. Nhấp vào mục Quản lý danh mục đầu tư ở phía bên trái.
   3. Cuộn xuống để tìm tài khoản chiến lược mà bạn muốn rút tiền, nhấp vào biểu tượng cài đặt > chọn Rút tiền.
   4. Ở trang tiếp theo, chọn Giữa các tài khoản của bạn trong mục Chuyển tiền.
   5. Nhập thông tin bắt buộc:
     1. Từ: Tài khoản giao dịch chiến lược được xác định sẵn (nhưng có thể thay đổi).
     2. Đến: Tài khoản giao dịch Exness mà bạn muốn chuyển tiền đến.
     3. Số tiền (USD): số tiền bằng USD mà bạn muốn chuyển.
   6. Nhấp vào Tiếp tục để xác nhận thông tin này.
   7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc chuyển tiền.

  Truy cập đường liên kết sau để tìm hiểu thêm về các giao dịch với Exness.

 • Chiến lược là gì?

  Chiến lược là một thiết lập được tạo ra bởi một Nhà cung cấp chiến lược trong Khu vực Cá nhân của họ, trong đó các giao dịch của họ được sao chép vào các khoản đầu tư thông qua quy trình được gọi là sao chép danh mục đầu tư. Nhà cung cấp chiến lược có thể mời Nhà đầu tư sao chép chiến lược bằng cách chia sẻ đường liên kết hoặc mã chiến lược. Sau đó, Nhà đầu tư sao chép chiến lược do Nhà cung cấp chiến lược thiết lập và áp dụng chiến lược đó cho tài sản đầu tư của mình.

  Mọi Nhà cung cấp chiến lược đều có thể tạo và quản lý đồng thời nhiều chiến lược trong Khu vực Cá nhân của họ. Tài khoản giao dịch, cụ thể là tài khoản Social Pro, được tạo tự động khi chiến lược được tạo.

  Cả Nhà cung cấp chiến lược và Nhà quản lý danh mục đầu tư đều có thể mời Nhà đầu tư tham gia tài khoản quỹ hoặc chiến lược tương ứng của họ.

  Với vai trò là Nhà cung cấp chiến lược và Nhà quản lý danh mục đầu tư, hãy tìm hiểu cách mời Nhà đầu tư sao chép chiến lược hoặc đầu tư vào tài khoản quỹ của bạn. Với vai trò Nhà đầu tư, hãy đọc thêm về cách so sánh tài khoản quỹ và chiến lược.

Các trung tâm hỗ trợ khác